LETECKÁ INSPEKCE  FVE  PANELŮ  DRONEM S TERMOVIZÍ


Využíváme moderní průmyslový dron mavic 3t, který je vybavený integrovanou termokamerou a klasickým RGB snímačem pro foto a video. Provedeme komplexní inspekci ve viditelném a infračerveném spektru. V infračerveném spektru typicky nalézáme tzv. Hotspoty (jinak neviditelná místa). To je místo, které se vyznačuje zvýšenou teplotou (ztráta v systému se mění na teplo), které signalizuje poruchu. Ve viditelném spektru naopak odhalíme mechanické závady a znečištění. Dále zkontrolujeme pomocí infračervené technologie chování vašeho měniče a jističů. Ty se při špatném či nevhodném zapojení zahřívají a jsou také potencionálním zdrojem požárů.

"Řada panelů vykazuje závady již z výroby. Je důležité jejich funkčnost zkontrolovat ihned po instalaci a spuštění elektrárny. Dále doporučujeme inspekční prohlídku alespoň jednou za dva roky a zejména před uplynutím záruční lhůty, kterou vám poskytuje váš dodavatel FVE."

Typicky zjištěné závady:
mechanické nečistoty (mech, polétavý materiál, vtékající vlhkost) - vytváří lokální hotspoty
žloutnutí sběrné vrstvy, delaminace, koroze (první příznaky od 5-10. Roku provozu)
fyzicky poškozené panely
zkrat na bypass diodě - porucha 1 stringu
rozpojený string
jednotlivé vadné články či celé panely
hotspoty vznikající v důsledku zastínění v kombinaci s absencí instalace optimizéru
nedotažené spojky a propojení v technologické instalaci

Výhody:
velmi rychlá bezkontaktní metoda
měří se za plného provozu, není nutná odstávka
inspekce i těžko přístupných míst
snížení výskytu poruch a rizik vzniku požáru
maximalizace výkonu a benefitů z provozu fve
kompletní výstup (foto, grafiky, text), klasifikace závad a doporučení
uplatnění závad u dodavatele v rámci záruční doby

Jak to probíhá:
domluvíme si čas a místo, kde budeme provádět kontrolu
vlastní snímání elektrárny dronem netrvá u rodinných domů déle než 30 minut
data následně zpracujeme a zanalyzujeme naším speciálním softwarem od společnosti Sense reporting
výstupem je podrobný protokol, který zasíláme do 5 pracovních dní. Obsahuje zprávu s popisem nalezených závad, možných příčin a doporučení k jejich odstranění

Podmínky realizace měření:
plný sluneční svit