PŘÍPADOVÁ STUDIE
UKÁZKY Z PRAXE


pan Petr - Praha – Západ
říjen 2023

Solární elektrárnu jsem si pořídil v roce 2022 a to od předního výrobce elektrické energie v ČR. Záměrně jsem zvolil tohoto dodavatele, i když byl o něco dražší. Uvažoval jsem tak, že v případě problémů bude servis a podpora na vysoké úrovni. Mám instalaci celkem 18 panelů s maximálním možným úložištěm do baterií.

Samotná montáž a realizace byla poměrně problematická (zpoždění, nedodržování termínů, chybějící díly a technicky nepřipravená subdodavatelská firma), ale nakonec se vše podařilo a na jaře jsem elektrárnu spustil a připojil do sítě.

Aplikace mi ukazovala maximální dosahovaný výkon 80% nominální hodnoty a to i v měsících, které byly na výrobu elektřiny příznivé. Říkal jsem si, že je to v pořádku, že nikdy nejsou podmínky zcela ideální.

"Pak v naší obci vyhořela instalace jedné solární elektrárny na rodinném domě a já znejistěl. Napadlo mne, že stejně jako jednou ročně přijde technik na revizi plynového kotle, tak by měla projít periodickou technickou prohlídkou i elektrárna."

K mému velkému překvapení se k tomu ale nikdo neměl a danou službu dodavatel neposkytuje. Technik by přijel jen v případě poruchy. Nevěřil jsem vlastním uším. Nesmířil jsem se s tím a nastudoval možnosti na internetu. Nakonec jsem se rozhodl pro kontrolu solárních panelů dronem s termovizí. Ta odhalí během chvíle vadné panely či jejich potencionální závady. Realizace byla rychlá a za pár dní jsem měl výsledky. K mému překvapení se na dvou panelech vyskytly tzv. HOTSPOTY – to jsou místa, která v důsledku závady jednoho nebo více foto článků vykazují závadu, která se projevuje nadměrným zahříváním. Rozdíl teplot byl poměrně velký, dosahoval až 20 °C při venkovní teplotě kolem nuly. Dalším překvapením bylo, že dodavatel na panely nenainstaloval tzv. optimizéry, regulující výkon celé soustavy v případě poklesu výkonu jednoho z panelů.

Během jedné hodiny jsem tedy odhalil závady na panelech, které byly v záruce a chybně provedenou montáž. Následně jsem napsal reklamaci dodavateli, doložil fotodokumentací a zprávou z měření a odeslal.

Výsledek se dostavil rychle a efektivně. Technik doporučil výměnu dotčených panelů a doplnění optimizérů do soustavy. Během dvou týdnů jsem měl problém vyřešený v rámci záruky a elektrárnu připravenou na novou sezonu. Dle technika mohl být pokles výkonu v důsledku vadných panelů až 15%.

Jednoznačně mohu doporučit preventivní a pravidelnou kontrolu solárních panelů. Jsem přesvědčený, že jednou ročně se toto vyplatí. Stejně jako si necháváme zkontrolovat kotel či komín.

Petr

Dům pana Petra: fotka zobrazuje celkem 6 hotspotů na dvou panelech. Provedeno snímáním termokamerou z dronu.

UKÁZKY Z MĚŘENÍ