VYTVÁŘENÍ 3D MAP A MODELŮ, LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ OBJEKTŮ, INSPEKCE DRONEM


Naše firma se specializuje na poskytování špičkových služeb v oblasti geografického zobrazování a leteckého snímání. Naše profesionální služby zahrnují vytváření 3D map a modelů, letecké snímkování objektů a inspekce dronem. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout řešení, která přináší nejenom vizuální pestrost a výjimečný detail, ale také praktické využití pro mnoho odvětví. Nabízíme spolehlivé a komplexní řešení pro Vaše potřeby v oblasti geoinformatiky a leteckého snímkování.

"Tuto službu využijete v mnoha odvětvích a oborech. Ještě nikdy nebyla příprava projektu, jeho zpracování a vyhodnocení tak snadné. Příprava podkladů pro urbanistické plánování, vytvoření modelu, zaměření parcel pro developerskou činnost, tvorba modelu krajiny k rekultivaci, monitoring  či jen příprava profesionálních  fotek a videa pro moderní prezentaci a úspěšný prodej Vaší nemovitosti. Nic z toho není problém!"

Vytváření 3D map a modelů:
Naši odborníci v oblasti geografických informačních systémů (GIS) a 3D modelování pracují s nejmodernějšími technologiemi, aby vytvořily detailní a přesné 3D mapy a modely. Používáme průmyslové drony nejvyšší kategorie a vizualizační software DJI TERRA. Naše služba není jen vizuálně atraktivní, ale poskytuje zejména cenné informace pro urbanistické plánování, stavební projekty, měření, precizní zemědělství, projektování a další oblasti, kde je prostor a znalost detailu klíčovým faktorem.

Letecké snímkování objektů:
S naší pokročilou technologií dronů provádíme letecké snímání objektů s ohromující přesností (přesností splňujeme podmínky využití v geodézii či při zapisování podkladů do katastru nemovitostí). To umožňuje získání komplexních a aktuálních dat o stavbách, krajině či průmyslových zařízeních. Bezpečně, efektivně a zejména rychle získáváme informace, které jsou klíčové pro plánování údržby, monitoring změn a optimalizaci procesů.

Inspekce dronem:
Naše služby inspekce dronem přinášejí revoluční způsob prozkoumávání obtížně dostupných nebo nebezpečných prostor. Drony umožňují důkladné a bezpečné inspekce staveb, věží, energetických zařízení a dalších objektů. Tím nejen minimalizujeme rizika pro pracovníky, ale také šetříme čas a zdroje

Fotogrammetrie:
Provádíme technologické rekonstrukce objektů, měření rozměrů a objemů, přesné určování polohy objektu. Modely zpracováváme v RGB spektru či laserovým scanováním, jehož výstupem je tzv. "bodové mračno".

Podmínky pro realizaci:
V den snímkování je podmínkou pro realizaci jako i v ostatních případech dobré počasí – tedy příznivá viditelnost, bez srážek a maximálně mírný vítr do 8m/s.