MĚŘENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT A ÚNIKŮ TEPLA Z DOMU A BYTU


Naše firma Vám přináší odborné měření tepelných ztrát a úniků tepla, přičemž klade důraz na identifikaci tepelných mostů a problematiku, která může ovlivnit energetickou účinnost Vašeho bydlení. S moderními technologiemi a zkušeným týmem odborníků jsme připraveni vám poskytnout přesné a užitečné informace pro optimalizaci tepelné stability ve vašem domě. Před vlastním měřením proběhne jednoduchá příprava Vaší nemovitosti, na základě stručných instrukcí, které Vám pošleme - jak připravit a přizpůsobit dům k termoviznímu měření. 

Na místě provedeme základní snímky celého pláště budovy. Následně probíhá za účasti zákazníka prohlídka celého domu zvenku i zevnitř, probíhá vlastní měření  a zaznamenávají se všechny anomálie. Spolu s údaji o teplotě, vlhkosti, relativní vlhkosti následně odjíždíme a do několik dnů Vám zasíláme zpracovaný termovizní protokol z měření včetně závěru a doporučení. Disponujeme kvalitní  termokamerou FLYR TELEDYNE a vlastním průmyslovým dronem. Jsme tak schopni zkontrolovat i špatně přístupná místa a střechu.

"Vždy důrazně doporučujeme provést kontrolní měření před kolaudací a převzetím stavby. Měření je velmi vhodné i před nákupem jakékoliv nemovitosti za účelem posouzení stavu zateplení a odhalení případných skrytých vad. V neposlední řadě je efektivní stav nemovitosti zkontrolovat před jakoukoliv rekonstrukcí a energetickou optimalizací."


Základní principy fungování:
Využíváme termovizní technologii ke zmapování tepelného rozložení ve vašem domě. Tímto způsobem identifikujeme oblasti s vysokými tepelnými ztrátami a odhalujeme skryté problémy. Specializujeme se na detekci tepelných mostů, což jsou oblasti s výraznými úniky tepla. Identifikací těchto míst vám umožníme přijmout opatření k eliminaci tepelných ztrát a zvýšení energetické efektivity.

Typicky zjištěné závady:
Špatná izolace: neadekvátní nebo poškozená izolace stěn, stropů nebo podlah může být příčinou významných tepelných ztrát
Průvěje a netěsnosti: netěsnosti v okenních rámech, dveřích nebo jiných průchodech mohou způsobovat pronikání studeného vzduchu nebo únik tepla.
Tepelné mosty: tepelné mosty představují oblasti, kde je tepelný přenos zvýšen. Mohou se objevit v místech spojů konstrukčních prvků nebo tam, kde je narušena izolační vrstva.
Problémy s okny a dveřmi: špatné kvality oken nebo dveří, ať už z hlediska izolace, nebo jejich stavu, mohou způsobovat ztráty tepla.
Chybějící nebo nedostatečná izolace: některé části objektu mohou mít nedostatečnou nebo chybějící izolaci, což vede k úniku tepla.
Problémy s fasádou: poruchy na fasádě mohou způsobovat tepelné ztráty, zejména pokud jsou izolační materiály nesprávně nainstalovány.
Problémy se střechou a stropní izolací: poškození nebo nedostatečná izolace střechy může být dalším zdrojem tepelných ztrát.
Problémy s ventilací: nedostatečná ventilace nebo špatná regulace větrání může vést k narušení tepelného komfortu a zvyšovat náklady na vytápění.
Plísně: nedostatečná izolace vede téměř vždy ke vzniku plísní a to jak v interiéru, tak exteriéru

Výhody:
rychlá, přesná a bezkontaktní metoda
odpadá nutnost provádění sondáže
nenaruší chod domova a rodiny
inspekce i těžko přístupných míst
jasné a spolehlivé odhalení příčin problémů
kompletní výstup (foto, grafiky, text), klasifikace závad a doporučení
uplatnění závad u dodavatele v rámci záruční doby

Podmínky realizace měření:
minimální rozdíl vnitřních a venkovních teplo 20°C po dobu 3 po sobě jdoucích dní
24 hodin před měřením neprovádět větrání objektu