VYHLEDÁVÁNÍ A MONITORING ZVÍŘAT, PRŮZKUM POROSTŮ POMOCÍ TERMOVIZE


Termokamera umístěná na dronu je velmi efektivním nástrojem k záchraně zvířat. A to nejen ztracených a zaběhnutých domácích mazlíčků, ale také k záchraně zvířat například před senosečí. Termokamera odhalí přítomnost zvířete v lese, ve velmi hustém porostu, ale i na poli či v louce.

"Rychle a velmi spolehlivě lze zmapovat i rozsáhlé plochy s úspěšností až 100%. Metoda je rychlá, jednoduchá, vykazuje vysokou míru spolehlivosti  a zvěři nezpůsobuje žádný stres."

Existují dva rozdílné přístupy vyhledávání zvěře v porostech. Menší a členité pozemky snímkujeme v režimu manuálního letu. Rozlehlé polnosti zpracujeme v autonomním režimu, kdy po zadání letového plánu dron sám provede měření. Operátor dronu se zatím soustředí na teplotně rozdílná místa. V případě nalezení bodu s rozdílnou teplotou přeruší autonomní let a přejde do klesání pro určení zvěře v porostu.

Oblasti využitelnosti:
termální sledování a vyhledávání zvěře
monitoring a ochrana ohrožených druhů
monitoring migrace
prevence konfliktů s lidmi
vědecký výzkum

Podmínky pro realizaci:
V den provádění průzkumu a monitoringu je podmínkou pro realizaci dobré počasí – tedy příznivá viditelnost, bez srážek a maximálně mírný vítr do 8m/s.