DETEKCE ZÁVAD V OKRUZÍCH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ


Nejčastěji přijdeme na poruchu podlahového topení tak, že část podlahy, nebo celá její plocha je studená i přestože, že je podlahové topení spuštěné a mělo by pracovat jak má. Rozebírat a ničit těžkou betonovou podlahu, ve které máme zalité podlahové topení je velmi finančně náročná a především neefektivní záležitost.

Existuje významně šetrnější, rychlejší a efektivnější řešení. Podlaha se dá změřit pomocí termokamery. Velkou část závad termokamera bezpečně odhalí. Metoda je rychlá, časově nenáročná, neinvazivní a přesná.

Termokamera je velkým pomocníkem při hledání poruch podlahového topení, ať už teplovodního či elektrického. Termokamera totiž ukáže velmi jasně chladnější plochu podlahy či její chladnější části a Vy tak obdržíte přesnou lokalizaci poškození. 

"Vždy důrazně doporučujeme provést kontrolní měření funkcí podlahového vytápění před kolaudací a převzetím stavby. V ideálním případě ještě před vlastní pokládkou podlahové krytiny. Měření je velmi vhodné i před nákupem jakékoliv nemovitosti za účelem posouzení stavu vytápění a odhalení případných skrytých vad."

Jak  probíhá měření:

Termokamera za předpokladu správného postupu ukáže stav trubek či topných drátů v podlaze. Měření termokamerou je naprosto bezkontaktní a nedestruktivní. Měření probíhá většinou tak, že se nechá podlahové topení vypnuté až do úplného vychladnutí podlahy na přirozenou teplotu. Ideální je provádět měření v chladných měsících roku.

Následně se začne měřit termokamerou podlaha a podlahové topení se zapne. Postupem, jak se podlahové topení zahřívá probíhá měření v několika fázích. Ohřáté trubky se postupně zobrazují na termogramu a v průběhu tohoto procesu se hledá a nakonec objeví i poškozené místo v podlahovém vytápění.

Díky měření termokamerou lze nejen, že odhalit poruchy a poškozená místa podlahového vytápění, ale zároveň lze odhalit špatnou funkci či nastavení podlahového topení.

Termokamerou umíme měřit jak teplovodní, tak elektrické okruhy podlahového vytápění.

Podmínky realizace měření:  
je nutné nechat podlahové topení zcela vychladnou, ideálně 2-3 dny. Měření je vhodné provádět v chladnějších měsících roku, aby se naplno projevil rozdíl teplot.