DIAGNOSTIKA ZATÉKÁNÍ DO STŘECH A KONSTRUKCÍ, KONTROLA  SKLÁDEK ODPADU


Naše technologie a znalosti umožňují řešení Vašich problémů v oblasti zatékání do střech a konstrukcí. Také umíme efektivně napomoci v monitoringu odpadového hospodářství.

Pomocí dronu s termovizí dokážeme s vysokou mírou jistoty identifikovat místo, kde dochází k průsaku a zatékání. Odpadá tak nutnost provádění sond, fyzického zásahu do střechy a zdlouhavé identifikace problematického místa. Pracné hledání závad technikem či pokrývačem může trvat mnoho hodin až dní. Dronem s termovizí naleznete získáte odpověď v řádu pár hodin.

Naší specialitou v  této kategorii je vyhledání netěsností objektu (zpravidla hal) měřením při podtlaku.

Nejčastěji identifikované závady:

poškozená krytina
špatné spoje a těsnění
špatná montáž dalších zařízení
nevhodně řešený odtok vody
degradační proces
degradace konstrukce
dopady extrémního počasí

"Údržba a zejména pravidelná kontrola předchází mnoha problémům a může snížit riziko zatékání střechou do objektů. Zcela zásadní je v tomto případě rychlost detekce problému a neinvazivní metoda práce." 

"V rámci monitoringu skládek odpadu poskytujeme služby kontrolní a inspekční. Základním benefitem této služby je identifikace ložisek se zvýšenou teplotou a předcházení rizika zahoření."

Díky naší technologii je možné kontrolovat i místa obtížně přístupná a za každého ročního období. Požáry na skládkách představují mnoho problémů, včetně emisí toxických látek do ovzduší, produkce kouře a popela, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví.

Existuje několik způsobů, jak k požáru na skládce může dojít:
spontánní hoření: během procesu rozkladu organického materiálu na skládce se uvolňuje teplo. Při hromadění tohoto tepla v určitých podmínkách, zejména pokud jsou podmínky v skládce anaerobní (bez přístupu kyslíku), může dojít k samovolnému hoření.

zahřívání v důsledku probíhajících biologických procesů: bakterie, které jsou zapojeny do přirozeného rozkladu organického odpadu, produkují teplo. Pokud je tento proces příliš rychlý nebo probíhá v nekontrolovaných podmínkách, může se odpad zahřát natolik, že může dojít k hoření.

znečištění palivem: některé skládky obsahují odpadové látky, které mohou být hořlavé, například látky z domácností, průmyslový odpad nebo chemikálie. Pokud se tyto látky shromažďují na jednom místě, může dojít k náhodnému zapálení.

člověkem způsobené požáry: nevhodné chování, skládkování žhavého materiálu a nebo úmyslné zapálení odpadu může způsobit požár na skládce. Požáry na skládkách představují mnoho problémů, včetně emisí toxických látek do ovzduší, produkce kouře a popela, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví.

Podmínky realizace měření zatékání do střech a konstrukcí:

Metoda detekce vnikání vody pod izolaci a do konstrukce je založena na skutečnosti, že část krytiny a střechy, která je poškozena průnikem vody se ochlazuje později než místo nepoškozené (a to z toho důvodu, že voda má příznivější tepelnou vodivost než vlastní izolace). Termokamerou změříme celou plochu. Hledáme teplotní rozdíly, které analyzujeme a určíme možná másta zatečení.

Metoda detekce vnikání vody pod izolaci a do konstrukce je založena na skutečnosti, že část krytiny a střechy, která je poškozena průnikem vody se ochlazuje později než místo nepoškozené (a to z toho důvodu, že voda má příznivější tepelnou vodivost než vlastní izolace). Termokamerou změříme celou plochu. Hledáme teplotní rozdíly, které analyzujeme a určíme možná másta zatečení.

Postupy a meteorologické podmínky pro inspekci plochých střech jsou velmi specifické:
déšť 2-3 dny před inspekcí
v době inspekce střecha bez vody, sněhu a suchý povrch
povrch střechy by měl být čistý a bez znečištění
inspekce musí být provedena tak, aby sluneční svit neovlivňoval výsledky měření, tj, ideálně brzo ráno či po západu slunce
teplota povrchy střechy musí být mezi 5 °C až 10 °C.

Povětrnostní podmínky pro realizaci kontroly skládek:
V den provádění průzkumu a monitoringu je podmínkou pro realizaci dobré počasí – tedy příznivá viditelnost, bez srážek a maximálně mírný vítr do 8m/s.