Vznik plísně v interiérech domů a bytů: termovizní měření stavby pomáhá!

14.02.2024

Stručně by se dalo říci, že plíseň vzniká všude, kde je nadměrné vlhko. Kombinace vlhka, nedostatečného větrání a často také chyby ve stavební konstrukci vznik plísní téměř zaručují. Nejčastěji vznikají v domech a bytech, kde se vyskytují tepelné mosty, úniky tepla, prostupy chladného vzduchu, nedostatečná izolace a zateplení. Řada lidí proti plísním bojuje chemickými prostředky, ale to nestačí. Je třeba řešit jejich hlavní příčinu. Pokud dojde k jejímu odstranění a dodržují se pravidla správného větrání, zmizí jednou pro vždy. 

Hledání hlavní příčiny vzniku plísní přitom není složité. Nejefektivnější a zároveň nejrychlejší metoda je termovizní měření. Je rychlé, neinvazivní, s okamžitým výsledkem a je průkazné. Zjednodušeně řečeno vyhledáváme tepelné mosty. To jsou například stěny, okna, rámy oken, místa s nevhodně provedenou konstrukcí či nedostatečnou izolací, která jsou vnějším vzduchem ochlazovány. Uvnitř místnosti v kombinaci s vysokou vlhkostí na těchto místech kondenzuje vodní pára a následně vznikají plísně. Termovizní měření odhaluje rozložení vnitřních teplot. V kombinaci s faktorem větrání následně umíme určit, kde plíseň vzniká, proč vzniká, či kde teprve vznikne. Není žádným překvapením, že plísně vznikají nejen ve starších domech a bytech, ale i novostavbách a celých bytových domech.

A jak tedy účinně vyřešit výskyt plísně jednou pro vždy?

  • Provést termovizní měření bytu či domu a to jak v interiéru, tak exteriéru. Provést kontrolu celé stavby, určit místa, kde dochází k prostupu chladu do místnosti či naopak úniku tepla ven. Na panelovém domě jsou to často rámy oken, či nedostatečné zateplená fasáda, chybějící izolace atp. V jednom z námi měřených objektů (perfektně zateplený rodinný dům s vznikající plísní v podhledu terasy) jsme například objevili jedno jediné skryté místo, kde chyběla izolace na ploše 30x30 cm. Toto způsobilo masivní prostup teplého vzduchu z obývacího pokoje do dřevěného podhledu terasy, který masivně zplesnivěl.

  • Učinit nápravná opatření. Ve zmiňovaném případě rodinného domu to bylo poměrně rychlé – doplnila se izolace. Někdy jsou zjištěné příčiny banální a jejich náprava je rychlá a relativně levná. Například vyspravit poškozenou izolaci, nahradit prasklou či chybějící střešní krytinu a podobně. Následně provést mechanické a chemické očištění povrchu.

  • Pravidelně a účinně větrat. A to zejména v zimním období, kdy se relativní vlhkost zvyšuje.

Je důležité si uvědomit, že vznik a výskyt plísně je v místnostech, kde se pohybují a žijí lidé a domácí mazlíčci vysoce nežádoucí s mnoha negativními zdravotními dopady. Alergenní plísně mohou způsobit závažné zdravotní komplikace. Dlouhodobé vystavení se jejich působení vede prokazatelně ke vzniku alergií a dalším vážným zdravotním problémům a důsledkům.

Preventivní měření termovizí a zhodnocení stavu stavby, rodinného domu či bytu bych všem doporučil, říká Jan Schönfeld, odborník na specializované práce s termokamerou. A to jak u nových objektů v průběhu výstavby a před jejich převzetím, tak u starších nemovitostí před vlastním zahájením rekonstrukce. Ideální je provést měření před nákupem jakékoliv nemovitosti a ověřit si její skutečný stav.

Samostatnou kapitolou jsou celé bytové domy. Jejich stav zateplení a izolace je velmi často nevyhovující a nedostatečný a před jakoukoliv rekonstrukcí či zateplením je kontrolní měření nutností. Vhodné je také provést kontrolu kvality práce firmy, která zateplovací a izolační práce provedla. Naše společnost provádí měření bytových domů všech konstrukcí – panelových, cihlových, smíšených a dřevostaveb. Výsledky dodáváme rychle a zákazníci jsou spokojení, uzavírá Jan Schönfeld.

www.termoklinika.cz
www.kontrolasolaru.cz